Моята мечта-професия

Целева група: Подходяща за ученици от 1-4 клас  

Продължителност: 30-40 минути

 

Необходимост от кариерно ориентиране в начален етап:

Разбиране на мястото на работата в човешкия живот, на необходимостта от труда и на ползата от различните професии. Създаване на възможности за изява на всеки ученик в училище; окуражаване на успехите и талантите. Установяване на възможни пречки за успешната социална интеграция, включително трудности в ученето, които могат да доведат до отпадане от училище. Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация.

 

Същност на упражнението: Същността на упражнението е децата да бъдат запознати с разказите на четирима приятели за мечтаните от тях професии. Използват се методи за работа в екип, дискусия в група, изслушване, подкрепа на способностите за представяне пред група, способност за самостоятелна работа.

 

Цел: Децата по атрактивен начин да се запознаят с разнообразния свят на професиите.  Да развият логическо и абстрактно  мислене; умения за концентрация и устойчивост на вниманието и използване на въображение в часа. Да развият уменията си за анализ за изискванията на отделните професии. Изготвянето на рисунка на мечтаната професия ще спомогне развитието за визуализация и яснота за мечтаната професия.   

 

Организационна форма: дискусия във виртуално пространство/класна стая; възможност за самостоятелна работа

 

Описание:  Учителят води дискусия за това какво е мечта, защо е необходимо да мечтаем и какви са нашите мечти. Децата имат възможност за изява, макар и в ограничена виртуална среда. След кратка дискусия класът бива запознат с историите/мечтите на четиримата ученици – Светльо, Мария, Божидар и Албена. Следват въпроси по съдържанието на текста. Тук по желание на учителя децата могат да отговорят устно или да напишат отговорите самостоятелно под формата на самостоятелна работа. Децата имат възможност да добавят и своето виждане за мечтаната професия. По желание може да нарисуват мечтаната професия.  

 

Необходими материали: лист хартия и химикал; цветни моливи и блок за рисуване и вдъхновение.  

 

Прочети внимателно разказите: 

Светльо

Мария

Божидар

Албена

Светльо мечтае да стане хирург. “Когато бях малък боледувах много и се наложи да претърпя операция. В болницата лекарите бяха много внимателни и с много труд успяха да ме излекуват. Искам и аз да мога да помагам на хората. Да бъдеш лекар е всеотдайна и хуманна професия. Ще трябва да уча дълго време и да съм готов да работя дълги часове.“ – споделя той

Мария мечтае да бъде балерина. Тя танцува от малка и постига много успехи. „Балетът ме научи да съм отговорна и дисциплинирана, също така всеотдайна. Мечтая да танцувам пред огромна публика и да изпълвам сърцата им с радост. Ще трябва да тренирам усилено по много часове на ден и месеци наред за представленията, за да постигна успех“.

Божидар мечтае да стане археолог. Той живо се интересува от история и съкровища. Обича да разчита древни карти и го привлича работата на открито. „Ще се наложи да работя дълги часове на открито и да отделям месеци за проучване на места, и това ми харесва“. 

Албена мечтае да е учителка:“Точно като госпожа Христова, моята класна до 4 клас“, споделя тя. „Мечтая да съм част от живота на малките деца, да ги уча с любов и строгост. Искам да уча малките деца как да четат и пишат, да им предам моята любов към четенето и света на книгите. Ще трябва да уча много и да бъда търпелива“.

 

Име

За каква професия мечтае

Какво иска да прави

Какво работно място иска да има

Към какво иска да насочи усилията си

Светльо

       

Мария

       

Божидар

       

Албена

       

Име на ученика: